Thông báo: Xét nghiệm mới EBV VCA IgA


Ngày đăng: 27/7/2016 15:44 Lượt xem: 16710

Xét nghiệm mới EBV VCA IgA (Epstein Barr virus Viral Capsid Antigen IgA)


             Số : 04/TBNB-KXN-CTTNHHYTHH

 

                        V/v :  Xét nghiệm mới EBV VCA IgA

                               (Epstein Barr virus Viral Capsid Antigen IgA)

                                           

                                              Kính gửi:

                                                                -    BÁC SĨ GIÁM ĐỐC

-          BÁC SĨ CÁC PHÒNG KHÁM

-          PHÒNG THU PHÍ, HÀNH CHÁNH

-          BỘ PHẬN LẤY MÁU, NHẬN BỆNH

 

 1. Mục đích:   

 - Phát hiện Epstein Barr virus Viral capsid antigen IgA (kháng thể IgA kháng với kháng nguyên vỏ Epstein Barr virus) trong serum hay plasma bằng kỹ thuật ELISA.

 - Để chẩn đoán nhiễm EBV, hiện tại Medic đã có test : EBV VCA IgG, IgM (Viral capsid antigen),

   EBV DNA virus.

 - Theo nhiều nghiên cứu: EBV VCA IgA có giá trị trong phát hiện sớm nhiễm EBV (thời gian từ

   2 –  4 tuần) trong bệnh lý ung thư biểu mô mũi hầu họng, bệnh lý tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm

  trùng, Hodgkin’s lymphoma, Burkitt’s lymphoma, các trường  nhiễm EBV tái hoạt hoá có sự gia

  tăng VCA IgG (Serological testing for EBV – Interpretation 2013).

2. Khoảng tham chiếu : Negative S/CO < 0.9

3. Mẫu : 2ml máu đông (serum) hay máu chống đông heparin, EDTA (plasma)

4. Thời gian trả kết quả : mẫu trước 11h trả kết quả 15h, sau 11h trả kết quả lúc 15h ngày hôm sau.

5. Kỹ thuật :  ELISA (Xét nghiệm miễn dịch men)

         Dùng máy Elisa tự động, thuốc thử của ApDia - Bỉ.

6. Lệ Phí : 100.000 VND/test.

7. Cách ghi tên xét nghiệm : EBV VCA IgA

8. Áp dụng : từ ngày  28/07/2016.                

                                                                                                    Trưởng khoa xét nghiệm                                                                                                                                                 

                                                                                                                    ( Đã ký )

                                                                                                          BS. Nguyễn Bảo Toàn        

Nơi nhận:       

                -  Như trên                                                 

   -  Lưu VPK                                                                                                            

File đính kèm:


Xem thêm

Tra cứu kết quả xét nghiệm

Hướng dẫn xem kết quả website:

( Về trang chủ hoặc vào from " Kết quả xét nghiệm " để xem kết quả )

Truy cập nhanh

Video Clip

Thống kê

Số người đang truy cập: 249
Tổng số lượt truy cập: 12833525
Abbott companyRoche companySysmex companyPhu Gia companySiemens company