Hướng dẫn xem kết quả xét nghiệm:
Hướng dẫn xem kết quả xét nghiệm

Xem kết quả xét nghiệm trên Website

Hướng dẫn xem kết quả xét nghiệm trên medic-lab.com

Xét nghiệm mới MTB định danh và kháng RIF (12/12/2023)

Xét nghiệm mới Ancylostoma Giun móc (26/10/2023)

Xét nghiệm BK virus và JC virus (29/9/2023)

Xét nghiệm mới Điện di Protein/ Nước tiểu (21/09/2023)

Xét nghiệm GAAD Score (20/09/2023)

Xét nghiệm 53 dị nguyên (07/8/2023)

Xét nghiệm Troponin I (24/7/2023)

Xét nghiệm định lượng Vancomycin (18/03/2023)

Xét nghiệm kháng thể AQP4 và MOG(10/03/2023)

Xét nghiệm mới Bệnh nhược cơ (28/2/2023)

Xét nghiệm Pap nhúng dịch EASYPREP (28/2/2023)

Xét nghiệm mới Anti HDV Total (Liaison) (17/9/2022)

Xét nghiệm mới Đo tải lượng virus HIV-1 RNA(18/8/2022)

Xét nghiệm Anti β2 glycoprotein ( 30//06//2022)

Xét nghiệm Định lượng Lipoprotein (a) (14/6/2022)

Định lượng METHOTREXATE (28/4/2022)

Xét nghiệm ANA Profile 23 IgG (08/12/2021)

Tra cứu kết quả xét nghiệm

Hướng dẫn xem kết quả website:

( Về trang chủ hoặc vào from " Kết quả xét nghiệm " để xem kết quả )

Truy cập nhanh

Video Clip

Thống kê

Số người đang truy cập: 953
Tổng số lượt truy cập: 12833526
Abbott companyRoche companySysmex companyPhu Gia companySiemens company