KHOẢNG THAM CHIẾU (Theo DRG 17-alpha-OH Progesterone ELISA)


Ngày đăng: 23/10/2017 8:51 Lượt xem: 9647

KHOẢNG THAM CHIẾU (Theo DRG 17--OH Progesterone ELISA)


KHOẢNG THAM CHIẾU (Theo DRG 17-a-OH Progesterone ELISA)

 

Sơ sinh

Gái

Trai

Trai và gái

Sau 1 tháng

2.4 - 16.8 ng/ml

0.0 - 8.0 ng/ml

0 – 16.8 ng/ml

Sau 2 tháng

1.6 – 9.7 ng/ml

3.6 – 13.7 ng/ml

1.9 – 9.8 ng/ml

Sau 3 tháng

0.1 – 3.1 ng/ml

1.7 – 4.0 ng/ml

0.1 – 4.0 ng/ml

 

 

Trẻ em

3 – 14 tuổi

0.07 – 1.7 ng/ml

 

 

 

Nữ

Follicular phase:

0.1 – 0.8 ng/ml

 

Luteal phase:

0.6 – 2.3 ng/ml

 

Ovulation:

0.3 – 1.4 ng/ml

 

Third trimester:

2.0 – 12 ng/ml

 

Postmenopausal women

0.13 – 0.51 ng/ml

 

 

 

Nam

 

0.5 – 2.1 ng/ml

 

File đính kèm: KTC 17-OH- Progesterone.doc


Xem thêm

Tra cứu kết quả xét nghiệm

Hướng dẫn xem kết quả website:

( Về trang chủ hoặc vào from " Kết quả xét nghiệm " để xem kết quả )

Truy cập nhanh

Video Clip

Thống kê

Số người đang truy cập: 919
Tổng số lượt truy cập: 12833526
Abbott companyRoche companySysmex companyPhu Gia companySiemens company